.

Eene reyse na Vlaanderen en Braband

Een reisverslag van Lambertus Nilant uit 1768

Overijsselse Handschriften 5, Epe 1999

 

 

 

 

 

 

  

Met zijn  verkiezing in de magistraat van Zwolle in 1759 begon de publieke carrière van Lambertus Nilant in de Verenigde Republiek. Hij werd achtereenvolgens afge-vaardigde in de Admiraliteit van Rotterdam, gedeputeerde in de Staten van Overijssel, afgevaardigde in de Raad van State en tenslotte afgevaardigde in de Generale Rekenkamer.

Enkele van deze ambten boden de gelegenheid om inspectiereizen langs de grenzen van de Verenigde Republiek te maken. In 1768 maakte Nilant voor de tweede keer een inspectiereis voor de Raad van State.

Nilants reisverslag is een boeiende bijdrage om inzicht te krijgen over de manier waarop men vanuit het noorden de zuidelijke buren bekeek. Het is een levendig en soms ironisch verslag over een bezoek aan kerken, stadhuizen en kloosters in Gent, Antwerpen, Mechelen en Brussel, over barokke schilder- en beeldhouwkunst, wereldlijke optochten en kerkelijke processies.

Het reisgezelschap bestond behalve uit Lambertus Nilant uit de advocaat Pieter Verbruggen die tevens de eigenaar was van een geschutgietersbedrijf en J.A. Appelman burgemeester in Amsterdam. Verbruggen fungeerde als secretaris van het gezelschap en hij had een nichtje meegenomen. Appelmans vrouw en dochter waren ook van de partij.

Kaart (pagina 8)

 

Inhoud: routekaart, reisverslag, annotaties, literatuurlijst, index.

56 pagina’s.

Prijs € 8,50

 

Bestellen

 

 

 

J.C. Streng Woesterweg 5  8162RW  Epe - T 0578 614388 - M jcstreng@planet.nl -  W strenghansenpublicaties.nl