.

Lieve Naatje

Brieven van Elsje Feith aan Naatje Siertsema,

en andere familieleden

Overijsselse Handschriften 4, Epe 1998

 

 

 

 

 

 

  

Ego- of particuliere documenten, in dit geval brieven, zijn de mooiste bronnen om de leefwereld van het verleden te ervaren. Vooral als zeker is dat ze niet geschreven zijn om te publiceren, en dus een hoge mate van spontaniteit bezitten. Dat is het geval bij de briefwisseling tussen Elsje Feith en Naatje Sparringa Siertsema.

Elsabé Machteld Catharina (Elsje) Feith werd in 1775 te Zwolle geboren. Zij was de jongste dochter van de bekende dichter Rhijnvis Feith. Elsje bleef ongetrouwd. Een huwelijk met de conrector van de Latijnse school, Sicco van Ommeren, was door haar vader ‘om meer dan een gewichtige reden’ afgewezen. Na de dood van haar moeder in 1813 zorgde zij voor haar met een zwakke gezondheid sukkelende vader.

Na het overlijden van haar broer onderhield zij een jarenlange correspondentie met haar schoonzus Naatje, voluit geheten Anna Margaretha Sparringa Siertsema. De brieven verhalen vooral over het dagelijkse leven hetgeen een goed inzicht geeft in het wereld-beeld van een doorsnee burgeres in de eerste helft van de negentiende eeuw.

 

Naatje Feith-Sparringa Siertsema

(uit: J.C. Streng, ‘’Lieve Naatje’’, in: Zwols Historisch Tijdschrift (1996) 4, 123)

 

 

Inhoud: uitvoerige inleiding, 26 brieven, annotaties, fragmentgenealogie

van de familie Feith, correspondentieoverzicht, literatuurlijst, index.

56 pagina’s.

Prijs € 8,50

 

Bestellen

 

 

 

J.C. Streng Woesterweg 5  8162RW  Epe - T 0578 614388 - M jcstreng@planet.nl -  W strenghansenpublicaties.nl