.

Hoogh Wel Geboren Heer en Neef

Brieven van de patriot Adolf Warner van Pallandt tot Zuthem, 1782 – 1787

Overijsselse Handschriften 2, Epe 1998

 

 

 

 

 

 

  

Adolf Warner van Pallandt tot Zuthem (1727-1803) maakte deel uit van een netwerk van informanten waarmee zijn neef Robert Jasper van der Capellen van de Marsch zich omringde en waarbinnen nieuws en geruchten circuleerden. Het contact tussen beiden was meestal schriftelijk. De toon van Van Pallandt aan zijn jongere neef is openhartig, waarderend en waarschuwend. De besproken onderwerpen betreffen meestal de patriotse zaak en dan vooral de menselijke kant van de patriotse strijd: de onzekerheid, de financiële offers, het gevaar.

De ene tegenslag na de andere volgde. De plundering door de orangistische troepen in Hattem in 1786 emotioneerde Van Pallandt zeer. De vernielzucht in Zutphen was angst-aanjagend. De overwinning van de Pruisen in Woerden was het voorlopig einde van de patriotse droom. De laatste raad van Van Pallandt aan Van der Capellen van de Marsch luidde: ‘denk aan u leven’.

 

 

‘Jr. Adolph Werner baron van Pallandt,

heer van Zuitheim’.

Zwartekunstprent door L. Schiavonetti

naar een schilderij van A. de Lelie

(uit: A.J. Gevers en A.J. Mensema,

De havezaten in Salland

en hun bewoners,

Alphen aan de Rijn 1997, 497)

 

Inhoud: 33 brieven, annotaties, overzicht van de familierelatie tussen

Van Pallandt en Van der Capellen, literatuurlijst, index. 50 pagina’s.

 

PDF-bestand

Prijs € 5,00

 

Bestellen

 

 

 

J.C. Streng Woesterweg 5  8162RW  Epe - T 0578 614388 - M jcstreng@planet.nl -  W strenghansenpublicaties.nl