.

Dierbare Laura

Brieven van Rudolf Sandberg, 1823 – 1830

Overijsselse Handschriften 1, Epe 1997

 

 

  

 

  

De tragische liefdesgeschiedenis van Rudolf Sandberg (1796-1830), zoon van een van de rijkste burgers van Overijssel en de straatarme barones Laura van Haersolte (1806-1857) is door hen zelf op schrift gesteld. Ze maakten kennis in Maastricht waar Laura woonde en waar Rudolf in garnizoen lag. Nadat hij overgeplaatst werd naar Zwolle, Deventer en Kampen, hielden zij schriftelijk contact. Het zijn voornamelijk zijn brieven aan haar die bewaard gebleven zijn.

De beide gelieven hielden van elkaar maar de liefde maakte niet blind. Zij uitten kritiek op elkaars denken en handelen. Laura’s gedrag is ondanks haar moeilijkheden – ongehuwd en zwanger – heel wat standvastiger dan dat van Rudolf. Hij kon zich niet aan zijn vaders wil – die niets van een huwelijk wilde weten - onttrekken. Een poging om Laura voorgoed af te kopen liep uit op een tweede zwangerschap en dat was een dieptepunt in de relatie. Pas toen Rudolf overgeplaatst werd naar Brussel gloorde hoop op een gezamenlijke toekomst voor Laura, Rudolf en hun twee zoontjes maar Rudolf Sandberg raakte dodelijk gewond tijdens de Belgische opstand. Laura bleef met haar beide kinderen achter.

 

 

Detail van een brief

uit de originele correspondentie

 

Inhoud: 89 brieven, annotaties, fragment genealogieën van

de families Sandberg, Van Haersolte, Bangeman en Walewijn, correspondentie overzicht, index. 153 pagina’s.

Prijs € 14,00

 

Bestellen

 

 

 

J.C. Streng Woesterweg 5  8162RW  Epe - T 0578 614388 - M jcstreng@planet.nl -  W strenghansenpublicaties.nl