.

Zich met de publique zaaken bemoeien

Het staatkundige debat in Overijssel

tijdens het Oude Bewind

Intellectueel Overijssel 4, Epe 2009

 

 

 

 

 

 

  

‘Macht is het vermogen of het middel om anderen zijn wil op te leggen, ook als deze niet wil meewerken’. Eeuwenlang was de verdeling en rechtvaardiging van macht onderwerp van debat. Daarbij speelde de indeling van Aristoteles in democratie, aristocratie en monarchie tot in het Oude Bewind een belangrijke rol. Maar deze indeling werd doorkruist door een beroep op oude rechten en privileges. Terwijl ook noties over paternalisme en charisma, over representatie door presentatie en representatie door afvaardiging de discussie er niet eenvoudiger opmaakte. Een debat waaraan ook de Overijsselse predikanten met dichtwerk of preek een bijdrage aan leverden. Het Oude Bewind wordt afgesloten met de hoogoplopende strijd tussen orangisten en patriotten. Daarbij draaide het in essentie om de vraag of de stadhouder, aristocraten en regenten, de bezitters van de neergaande macht, ruimte wensten te geven aan representanten van de omhooggaande macht, de burgers.

 

Inhoud: illustraties, 3 bijlagen, literatuurlijst,index. 173 pagina’s.

Prijs € 19,00

 

Bestellen

 

 

 

J.C. Streng Woesterweg 5  8162RW  Epe - T 0578 614388 - M jcstreng@planet.nl -  W strenghansenpublicaties.nl