.

Tot welstand van ’t gemenebest

Het Latijnse onderwijs en de humanistische cultuur in Overijssel tijdens het Oude Bewind

Intellectueel Overijssel 3, Epe 2008

 

 

 

 

 

 

  

Vol van aangedane emoties noteerde de predikant Jacobus van Loo het vertrek van zijn oudste zoontje naar de Almelose Latijnse school. ‘Het roerde mij tot tranen’, schreef hij. Het Latijnse onderwijs was het belangrijkste onderwijstype tijdens het Oude Bewind, niet alleen voor ouders maar voor het hele gemenebest. Er waren in Overijssel vier belangrijke scholen: Deventer, Kampen, Oldenzaal en Zwolle. Aan dit onderwijs is altijd veel aandacht besteed, al bleef die veelal beperkt tot de formele kanten van het onderwijs. Dit boek heeft vooral de sociale aspecten van de Latijnse school als uitgangspunt gekozen. Het is daardoor een levens schilderij van het schoolbestaan van de jonge en – inderdaad – elitaire knapen in hun onderlinge competitie en jacht op een ereprijs. Maar er was eveneens ruimte voor de noodzakelijke ontspanning. Ook de relaties tussen de leerlingen, hun ouders en de leraren komen aan bod. Voor de eerste keer is de humanistische nalatenschap van de Overijsselse rectoren en preceptoren onderwerp van onderzoek en dat leidde tot verrassende ontdekkingen over zowel de omvang als de gevarieerdheid van hun geschriften.

 

Inhoud: illustraties, 8 bijlagen, literatuurlijst, index. 173  pagina’s.

Prijs € 19,00

 

Bestellen

 

 

 

J.C. Streng Woesterweg 5  8162RW  Epe - T 0578 614388 - M jcstreng@planet.nl -  W strenghansenpublicaties.nl