.

Het schoonste gezicht van de wereldt

De waardering en duiding van het landschap tussen renaissance en romantiek

Intellectueel Overijssel 1. Epe 2007

 

 

 

 

 

 

  

‘Dit land’ – en hiermee werd Overijssel aangeduid – ‘is doorgaans en by kans over al vlak en leeg. Weinigh bergen worden ’er gevonden, uitgezondert ter plaetse, daer zich omtrent Zallant van Twente scheidt. Hier en elders vindt men ook vette weiden; waer in Mastenbroek boven andere laege landeryen deezer provincië uitmunt. Gelyk zommige plaetsen beslaegen zyn met ruime turfveenen en onvruchtbaere heiden, zoo zyn andere bezet met eikene bosschen’. Dezetopografische schets van de predikant Arnold Moonen lijkt niet uit te nodigen tot een verkenning van het gewest. Toch hebben vele scribenten en poëten zich in de periode tussen renaissance en romantiek niet laten weerhouden hun opinie over het Overijsselse landschap op schrift te stellen. Dit boek is een verkenning naar al deze bevindingen. Het resultaat kan zeker als verrassend omschreven worden. Het landschap van Overijssel was onder intellectuelen onderdeel van publieke meningsvorming.

 

Inhoud: illustraties ,9 bijlagen, literatuurlijst, index. 160 pagina’s.  

Prijs € 19,00

 

Bestellen

 

 

 

J.C. Streng Woesterweg 5  8162RW  Epe - T 0578 614388 - M jcstreng@planet.nl -  W strenghansenpublicaties.nl