Het album amicorum

van Albertine van Os

1875 – 1881

 

 

 

 

 

 

  

Een album amicorum was de voorloper van het poezie-album, een verzameling van teksten en gedichten al of niet met illustraties, ter herinnering aan de inschrijvers. Aan de protestantse universiteit van Wittenberg werden de vroegst bekende alba amicorum aan vrienden voorgelegd voor een bijdrage. In de negentiende eeuw werden de alba voornamelijk door vrouwen in ere gehouden om in de twinstigste eeuw voorgezet te worden door meisjes.

In het album amicorum van Albertine van Os – een boekje met een harde kaft en goud op snee - zijn 56 bijdragen opgenomen. In het album liggen ook twee losliggende papiertjes met humoristische teksten, zonder ondertiteling. Diverse bijdragen zijn kopieën uit het werk van bekende dichters.

Albertine was een leerlinge van de Normaalschool te Zetten maar is verder niet getraceerd. Zij was op de Overijsselse havezate ’t Relaer geweest – de eerste bijdrage is daar gemaakt – en haar album is daar achtergebleven.

 

 

 

Beschrijving: 11B ill

 

Pagina uit het album

 

 

Inhoud: 58 bijdragen. Bij elke transcriptie is ook het origineel  weergeven. Enkele bijdragen hebben een illustratie.  

161 pagina’s.

PDF-bestand

Prijs € 5,00

 

Bestellen

 

 

 

 

J.C. Streng Woesterweg 5  8162RW  Epe - T 0578 614388 - M jcstreng@planet.nl  - W strenghansenpublicaties.nl